Mikä on Tuottoa.fi

  • Tuottoa.fi on palvelu, jonka kautta yleisö voi sijoittaa OPR-Vakuus Oy:n C-sarjan etuoikeutettuun osakkeeseen
  • Minimisijoitus on 1 000 €
  • Ei määräaikaa, sijoituksen voi lopettaa koska tahansa
  • Sijoituksille maksetaan osinkoa 3–7 % sijoitusajan mukaan
  • Osingonmaksu tapahtuu kuukausittain
  • Ei avaus-, hallinto-, tai muita kuluja
  • Osakesijoitus ei ole talletus, eikä kuulu talletussuojan piiriin
  • Sijoitus ei ole pääomaturvattu
  • Osinkotulo on saajalleen 25 % veronalaista pääomatuloa ja 75 % verovapaata tuloa, mikäli sijoittajan listaamattomista yhtiöistä saama osinkotulo on enintään 150 000 euroa.
  • Sijoittajan efektiivinen veroaste on 7,5%, mikäli sijoittajan veronalaiset pääomatulot ovat enintään 30 000 euroa. Yli 30 000 euron osalta efektiivinen veroaste on 8.25%

Tuottoa.fi-palvelussa sijoitukset tehdään merkitsemällä OPR:n yleisölle tarjoamia etuoikeutettuja B/C-sarjan osakkeita. Etuoikeutus tarkoittaa käytännössä sitä, että OPR:n tulee maksaa kokonaisuudessaan B/C-sarjan osakkeille kuuluva osinko ennen kuin yhtiön muille osakkeille voidaan maksaa lainkaan osinkoa.

Sijoituksilla ei ole määräaikaa. OPR maksaa sijoituksille kuukausittain tilitettävää osinkotuloa. Sijoitus on toistaiseksi voimassa oleva osakesijoitus, jonka sijoittaja voi milloin tahansa lopettaa esittämällä lunastusvaatimuksen palvelussa olevalla lopetuspainikkeella. OPR lunastaa osakkeen takaisin merkintähintaan. Näin ollen sijoittaja saa tuottonsa kertyneen osingon muodossa, ei osakkeen arvonnousun kautta.

Vastaanotetuilla sijoituksilla OPR rahoittaa liiketoimintaansa. Osa OPR:n ulkopuolisesta rahoituksesta tulee yhteistyökumppaneina toimivilta pankeilta sekä rahoitusyhtiöiltä ja osa Tuottoa.fi-palvelusta. Sijoittaja saa sijoitukselleen kilpailukykyisen tuoton ja OPR rahoitusta liiketoiminnalleen.

Osakesijoitukset ovat oman pääoman ehtoisia. Niinpä ne eivät ole talletuksia eivätkä ne täten kuulu talletussuojarahaston piiriin. Sijoitukset eivät myöskään ole pääomasuojattuja.

Kutsumme Tuottoa.fi-sijoittajat nauttimaan osinkotuottoa, emme osallistumaan yhtiön hallintoon. B/C-osakkeilla ei ole äänioikeutta yhtiökokouksessa eikä muitakaan osakeyhtiölain vähimmäisoikeuksia ylittäviä oikeuksia. Osinko-oikeutta lukuun ottamatta B/C-osakkeet eivät siis tuota muita oikeuksia. B/C-osake voidaan siirtää vain hyvin rajoitetusti eikä niitä voida käyttää vakuutena. Sijoituksen tuottama osinko on etuoikeutettu OPR:n kantaosakkeisiin nähden. Osingonmaksu edellyttää sitä, että yhtiöllä on jakokelpoisia varoja.

B-sarjan osakeanti on lopetettu 31.12.2014 eikä niiden merkintä täten ole enää mahdollista.

OPR tarjoaa ajantasaisen tulosinformaation tilinpäätöstietoineen ja osavuosikatsauksineen näillä sivuilla. Palvelussa asiointi edellyttää aina vahvan sähköisen tunnistautumisen, joka verkossa tapahtuu oman pankkisi verkkopankkitunnuksilla.

 


Haluatko seurata, mitä palvelussa tapahtuu?

Tilaa Tuottoa.fi uutiskirje.