logologan
         

Kehitys

Yhtiön liiketoiminta on ollut vakaata, kannattavaa ja kasvavaa läpi sen elinkaaren. Seuraavat kuvaajat havainnollistavat toteutunutta kehitystä.